Pelastustoimea puolustettava

Sopimuspalokuntien toimintaedellytykset turvattava: Sopimuspalokunnat ovat todella merkittävässä roolissa Satakunnan pelastustoimessa. Sopimuspalokuntien resurssit on säilytettävä jatkossakin meidän kaikkien turvallisuuden vuoksi. Vireä VPK tarjoaa alueensa turvallisuuden lisäksi myös mielekkään harrastuksen ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Ammattipelastajien riittävyys: Ammattipelastajia on oltava riittävästi ympäri Satakuntaa. Avin korjausmääräys ei ole aivan tuulesta temmattu. Riittävä henkilöresurssi ammattihenkilöstössä takaa turvallisuutemme yhdessä sopimuspalokuntien kanssa. Se myös lisää työhyvinvointia ja jaksamista.